Video giới thiệu

Đăng ký khóa học

Thanh Toán 1 Lần

Nhận toàn bộ quyền lợi hội viên trọn đời

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN KTC

1. Tham gia nhóm cộng đồng Hội Viên KTC để học hỏi, kết nối, giao lưu về đầu tư
2. Nhận thông tin từ Channel Hội Viên KTC để nhận cập nhật mới nhất các hoạt động
3. Tham gia các buổi Livestream dành cho hội viên được thông báo trên Channel
4. Truy cập các bài học được cập nhật mới phù hợp từng thời điểm thị trường
5. Định hướng chiến lược đầu tư thị trường Crypto theo chu kỳ

250,000 đ Đăng ký